ผลการแข่งขัน ระดับชาติ

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม x3 x2 x1 รวม
   1. เชียงใหม่    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 6 3 6 15 32 7 3 113
   2. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 6 2 4 12 24 11 1 95
   3. มหาสารคาม    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 3 7 3 13 22 3 1 73
   4. สุพรรณบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 1 1 5 7 17 9 2 71
   5. ชุมพร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 2 4 0 6 16 9 3 69
   6. เพชรบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 1 2 1 4 14 11 5 69
   7. พะเยา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 3 2 2 7 16 6 1 61
   8. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 3 3 1 7 16 5 3 61
   9. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 1 2 0 3 13 9 3 60
   10. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 4 1 6 11 17 3 0 57
   11. ขอนแก่น    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 3 1 3 7 17 2 0 55
   12. สงขลา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 1 2 0 3 15 4 1 54
   13. พระนครศรีอยุธยา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 0 0 1 1 12 8 0 52
   14. ตรัง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 0 4 1 5 11 6 6 51
   15. สระแก้ว    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 1 3 2 6 13 4 0 47
   16. กำแพงเพชร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 1 3 1 5 13 1 3 44
   17. ปทุมธานี    วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 1 1 3 5 12 4 0 44
   18. นครสวรรค์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 1 2 2 5 11 5 1 44
   19. ราชบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 0 1 0 1 10 5 3 43
   20. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 5 3 1 9 13 0 3 42
   21. ลำพูน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 1 2 2 5 12 3 0 42
   22. สตูล    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 1 0 1 2 10 5 2 42
   23. อุทัยธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 1 1 1 3 9 7 1 42
   24. ตาก    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 1 2 0 3 13 0 1 40
   25. นครราชสีมา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 0 0 3 3 11 2 1 38
   26. พัทลุง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 2 1 1 4 9 4 3 38
   27. อุดรธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 1 3 0 4 11 2 0 37
   28. สุโขทัย    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 0 0 3 3 9 5 0 37
   29. ปัตตานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 1 0 0 1 10 3 0 36
   30. สมุทรสาคร    วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 2 0 0 2 8 5 0 34
   31. ลพบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 1 1 0 2 7 6 1 34
   32. กระบี่    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 0 0 0 0 5 6 3 30
   33. แพร่    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 1 0 1 2 9 0 2 29
   34. สงขลา    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 0 1 2 3 8 2 1 29
   35. เชียงราย    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 1 0 1 2 7 3 2 29
   36. กาญจนบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0 1 0 1 8 1 0 26
   37. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 2 0 0 2 6 4 0 26
   38. ยโสธร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 1 1 0 2 7 1 1 24
   39. ชัยนาท    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 0 1 2 3 6 3 0 24
   40. สุราษฎร์ธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 1 3 0 4 7 1 0 23
   41. สิงห์บุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 1 0 0 1 6 0 2 20
   42. พังงา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 0 0 1 1 5 2 0 19
   43. พิจิตร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 1 0 0 1 4 3 1 19
   44. เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 0 0 3 3 5 0 1 16
   45. ชุมพร    วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1 0 0 1 4 1 0 14
   46. ชลบุรี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 0 0 1 1 4 1 0 14
   47. ฉะเชิงเทรา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 0 0 0 0 4 0 1 13
   48. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล 0 1 0 1 3 1 0 11
   49. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง 2 0 0 2 3 1 0 11
   50. นราธิวาส    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0 0 0 0 3 0 0 9
   51. นครศรีธรรมราช    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 2 1 0 8
   52. ระนอง    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 0 0 1 1 2 0 0 6
--หมดรายการ--