[ SUMANA ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสุมนา งามเนตร์
ชื่อเล่น : 
แอ๊ด
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
14/10/2509
อายุ : 
55
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
SUMANAGAMNAT@gmail.com  
ที่อยู่ : 
662ม.2ต.ท่าแค
อำเภอ : 
เมืองลพบุรี
จังหวัด : 
ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
15000
เบอร์โทรศัพท์ : 
086-442-98
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ปริญญาโท