หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรม อกท. ระดับชาติครั้งที่ 41
โดย : admin
อ่าน : 3658
เสาร์์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่  15 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรม   รวมภาพิธีเปิดงาน อกท.ระดับครั้งที่ 41 

15 ก.พ. 2563 
16 ก.พ. 2563     17 ก.พ. 2563     18 ก.พ. 2563  19 ก.พ. 2563      20 ก.พ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ สอศ    การประชุมวิชาการอาชีวเกษตร