หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรม อกท. ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
โดย : admin
อ่าน : 692
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
พิมพ์ 

      การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 42   ปีการศึกษา 2564  ในระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์  2565  Iณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว  ในงานประชุมวิชาการจะมีการจัดนอทรรศการผลงานของสถานศึกษาต่างๆ และการแข่งขันทักษะของสมาชิกในสาขาวิชาต่างๆ 

ภาพภิจกรรมงานประชุมวิชาการ อกท ระดับชาติ

วันที่  23  กุมภาพันธ์ 2565

วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2565

วันที่  25  กุมภาพันธ์ 2565

วันที่  26  กุมภาพันธ์ 2565

วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2565